Tag Archives: ANSAF

PROMO:::Agriculture Pays, Do it Strategically: Meet the Youth in Agriculture Role Models

ANSAF kwa kushirikiana na wadau wengine katika Kilimo wanakuletea baadhi ya vijana waliofanikiwa kutokana na KILIMO BIASHARA. Kutaka kufahamu vijana hao wanafanya nini, wamekutana na changamoto gani, wametumia nini, wanauza na kuzalisha wapi, kufuata kanuni na misingi gani na mengine … Continue reading

Posted in Advocacy, Agribusiness Promotion, BEEKEEPING, BUY LOCAL, Documentaries, ICT for Agriculture, Links | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Potential Link for Agro Entrepreneurs and Stakeholders

Click on a link below to view a district soil, agro-ecological zone or crop suitability map  http://www.agriculture.go.tz/agricultural%20maps/Tanzania%20Soil%20Maps/Soil%20maps.htm 

Posted in Forum | Tagged , , , , , | Leave a comment